Trwa ładowanie proszę czekać ...
 • Nowe ustalenia prawne z korzyścią dla przedsiębiorców

  12 grudnia 2017

  Resort gospodarki dąży do wprowadzenia nowego Prawa działalności gospodarczej, które w założeniu ma być bardziej przyjazne dla przedsiębiorców niż dotychczas obowiązujące przepisy. Wersja robocza ma być szeroko konsultowana, dzięki czemu wzięte pod uwagę zostaną nie tylko prawa i potrzeby osób prowadzących firmy, ale również zwykłych obywateli. Idea, towarzysząca powstaniu...

 • Zmiany w prawie działalności gospodarczej od 2016 roku!

  11 grudnia 2017

  Nowe Prawo działalności gospodarczej ma szansę wejść w życie z początkiem 2016 roku. Komitet Rady Ministrów ma za zadanie zapoznać się z projektem ustawy, nad którą następnie odbędzie się debata w Sejmie i Senacie. Przedsiębiorcy powinni zawczasu zapoznać się z najważniejszymi zmianami, które wpłyną na sposób prowadzenia firmy. Nowa definicja działalności gospodarczej...

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  10 grudnia 2017

  W wyjątkowej sytuacji przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością nałożenia na niego przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – stanie się tak na mocy ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym. Sytuacja zadłużonego przedsiębiorcy Postępowanie upadłościowe wszczyna się w sytuacji, gdy zadłużony przedsiębiorca nie jest w stanie regulować...

Aktualności
Zobacz

Działalność gospodarcza prowadzona przez cudzoziemców w Polsce

Działalność gospodarcza w polskim prawie została zdefiniowana jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa...

Działalność gospodarcza w polskim prawie została zdefiniowana jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa...

Zobacz

Rozpoczęcie działalności Polsko-Duńskiej Izby Gospodarczej

29 sierpnia 2012 roku swoją działalność w Kopenhadze rozpoczęła Polsko-Duńska Izba Gospodarcza. Jej inauguracją stała się konferencja „Poland: A European Powerhouse” ("Polska.../p>

Zobacz

Fundusze unijne rzadkością w małych firmach

Pod koniec lutego 2015 roku ruszyły nowe Fundusze Europejskie 2014-2020, których suma wynosi 82,5 miliarda euro. Lecz niestety bardzo mała część z tych środków trafi do małych firm, gdyż.../p>

Zobacz

Ksiegi podatkowe jako dowód w postępowaniu podatkowym

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), aby prowadzone przez podatnika księgi podatkowe mogły stanowić dowód tego.../p>

Zobacz

Specjalistyczne programy do rozliczeń KPiR

KPiR czyli księga przychodów i rozchodów to obowiązek nie jednej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W celu zaoszczędzenia cennego czasu przedsiębiorca może skorzystać programów.../p>

Zobacz

Wydatki na szkolenia BHP pracowników w księgach rachunkowych

Każda firma, która zatrudnia pracowników będzie zobowiązana do tego, by przeprowadzić szkolenie z przepisów BHP dla nich. Pojawia się w tym przypadku pytanie jak koszty takiego szkolenia.../p>

Zobacz

Zasady księgowości - ewidencja ryczałtu

Osoba wybierająca tą formę rozliczania się z fiskusem ma za zadanie prowadzenia ewidencji przychodu za pomocą księgowości. Tego typu zestawienie jest wskazane dla osób fizycznych, które.../p>

Zobacz

Jak dobrze przygotować się do inwentaryzacji?

Odpowiednie przygotowanie do inwentaryzacji ma ogromne znaczenie dla jej prawidłowego, sprawnego i szybkiego przeprowadzania. Tak jak w wielu działaniach, tak również i tu, podstawą jest dobry plan działania. Jakie kroki należy więc podjąć...

Odpowiednie przygotowanie do inwentaryzacji ma ogromne znaczenie dla jej prawidłowego, sprawnego i szybkiego przeprowadzania. Tak jak w wielu działaniach, tak również i tu, podstawą jest dobry plan działania. Jakie kroki należy więc podjąć...

Zobacz

Outsourcing procesu inwentaryzacji

Obowiązek inwentaryzacji majątku przedsiębiorstwa wynika jasno z Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Inwentaryzacja jest poza tym doskonałym sposobem weryfikacji posiadanego.../p>

Zobacz

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji. Cz.2

W poprzedniej części artykułu omówione zostały następujące zasady prowadzenia inwentaryzacji: zasada terminowości i częstotliwości, zasada kompletności i kompleksowości, zasada.../p>

Zobacz

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji. Cz.1

Inwentaryzacja to dosyć skomplikowany proces. Powinien on przebiegać zgodnie z przepisami prawa. Podstawą jest oczywiście Ustawa o Rachunkowości. Aby inwentaryzacja została uznana za ważną.../p>

Zobacz

Dobry czas na inwentaryzację

Wiele osób wiąże moment inwentaryzacji z końcem roku. Czy jednak rzeczywiście istnieje wymóg przeprowadzenia inwentaryzacji pod koniec roku obrotowego? Sprawdźmy, co na ten temat mówią.../p>

Zobacz

Zalety inwentaryzacji zleconej

Przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów to obowiązek każdego przedsiębiorcy określony jasno przez przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.../p>

Zobacz

Zasady przeprowadzania spisu z natury

Spis z natury, określany najczęściej jako remanent, jest z pewnością najpopularniejszą z form inwentaryzacji. Oczywiście w ten sposób mogą być inwentaryzowane tylko określone składniki.../p>

Galeria