Trwa ładowanie proszę czekać ...
Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona w firmie na koniec okresu rozliczeniowego. Jej zasadniczym celem jest weryfikacja zapisów księgowych. W przypadku wykrycia błędów możliwa jest ich...
Spis z natury, określany najczęściej jako remanent, jest z pewnością najpopularniejszą z form inwentaryzacji. Oczywiście w ten sposób mogą być inwentaryzowane tylko określone składniki...
Przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów to obowiązek każdego przedsiębiorcy określony jasno przez przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości...
Wiele osób wiąże moment inwentaryzacji z końcem roku. Czy jednak rzeczywiście istnieje wymóg przeprowadzenia inwentaryzacji pod koniec roku obrotowego? Sprawdźmy, co na ten temat mówią...
Inwentaryzacja to dosyć skomplikowany proces. Powinien on przebiegać zgodnie z przepisami prawa. Podstawą jest oczywiście Ustawa o Rachunkowości. Aby inwentaryzacja została uznana za ważną...
W poprzedniej części artykułu omówione zostały następujące zasady prowadzenia inwentaryzacji: zasada terminowości i częstotliwości, zasada kompletności i kompleksowości, zasada...
Obowiązek inwentaryzacji majątku przedsiębiorstwa wynika jasno z Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Inwentaryzacja jest poza tym doskonałym sposobem weryfikacji posiadanego...
Odpowiednie przygotowanie do inwentaryzacji ma ogromne znaczenie dla jej prawidłowego, sprawnego i szybkiego przeprowadzania. Tak jak w wielu działaniach, tak również i tu, podstawą jest dobry...