Inwentaryzacja w firmie

Inwentaryzacja w firmie. Obowiązek każdego przedsiębiorcy.

Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona w firmie na koniec okresu rozliczeniowego. Jej zasadniczym celem jest weryfikacja zapisów księgowych. W przypadku wykrycia błędów możliwa jest ich korekta. Dzięki temu księgowość może być prowadzona rzetelnie, a zapisy w księgach rachunkowych odzwierciedlają stan faktyczny. Czy inwentaryzacja jest rzeczywiście potrzebna i czy jest ona skomplikowaną operacją? Wstęp do inwentaryzacji Zanim dojdzie do inwentaryzacji, powinno...

Czytaj dalej >

Zasady przeprowadzania spisu z natury

Spis z natury, określany najczęściej jako remanent, jest z pewnością najpopularniejszą z form inwentaryzacji. Oczywiście w ten sposób mogą być inwentaryzowane tylko określone składniki majątkowe przedsiębiorstwa. Spis z natury powinien być też przeprowadzany według ściśle określonych zasad.   Na czym polega spis z natury? Pierwszym etapem procesu inwentaryzacji jest sporządzenie szczegółowych instrukcji inwentaryzacyjnych. Powinny one zawierać...

Czytaj dalej >

Zalety inwentaryzacji zleconej

Przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów to obowiązek każdego przedsiębiorcy określony jasno przez przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wynika on z faktu, że każda jednostka powinna w rzetelny sposób przedstawić swoją sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy osiągnięty na koniec danego roku. Inwentaryzacja jest procesem dosyć skomplikowanym i czasochłonnym. Czy konieczne jest jednak mierzenie się z tym zadaniem...

Czytaj dalej >

Dobry czas na inwentaryzację

Wiele osób wiąże moment inwentaryzacji z końcem roku. Czy jednak rzeczywiście istnieje wymóg przeprowadzenia inwentaryzacji pod koniec roku obrotowego? Sprawdźmy, co na ten temat mówią stosowne przepisy, odwołując się do podstawowej regulacji prawnej w tym zakresie, czyli Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Teoretyczna sprawa jest prosta. Ustawa wyznacza, bowiem terminy przeprowadzania inwentaryzacji dla różnych elementów majątku firmy. Raz do roku powinno...

Czytaj dalej >

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji. Cz.1

Inwentaryzacja to dosyć skomplikowany proces. Powinien on przebiegać zgodnie z przepisami prawa. Podstawą jest oczywiście Ustawa o Rachunkowości. Aby inwentaryzacja została uznana za ważną, przeprowadzoną prawidłowo i rzetelnie, osoby, które jej dokonują powinny kierować się kilka podstawowymi zasadami. Przedstawiamy najważniejsze z nich: Terminowość i częstotliwość Ustawa o Rachunkowości bardzo dokładnie określa częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji...

Czytaj dalej >

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji. Cz.2

W poprzedniej części artykułu omówione zostały następujące zasady prowadzenia inwentaryzacji: zasada terminowości i częstotliwości, zasada kompletności i kompleksowości, zasada jednokrotności, kolejnych czynności oraz zasada zamkniętych drzwi. Jednak nie są to wszystkie reguły sporządzania spisu inwentaryzacyjnego. Oto kolejne z nich: Zasada rzetelnego obrazu Aby mogła zostać spełniona zasada rzetelnego obrazu, konieczne jest bardzo dokładne zdefiniowanie...

Czytaj dalej >

Outsourcing procesu inwentaryzacji

Obowiązek inwentaryzacji majątku przedsiębiorstwa wynika jasno z Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Inwentaryzacja jest poza tym doskonałym sposobem weryfikacji posiadanego majątku, zarówno pod względem jego ilości, jak i wartości. To proces dosyć skomplikowany, wymagający skrupulatności oraz czasu. Dlatego coraz więcej firm zainteresowanych jest współpracą z firmą zewnętrzną w ramach outsourcingu procesu inwentaryzacji. Korzyści płynące z...

Czytaj dalej >

Jak dobrze przygotować się do inwentaryzacji?

Odpowiednie przygotowanie do inwentaryzacji ma ogromne znaczenie dla jej prawidłowego, sprawnego i szybkiego przeprowadzania. Tak jak w wielu działaniach, tak również i tu, podstawą jest dobry plan działania. Jakie kroki należy więc podjąć, ab dobrze przygotować się do spisu inwentaryzacyjnego? Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji Oczywiście za właściwe wykonywanie obowiązków w ramach rachunkowości odpowiedzialność ponosi zawsze kierownik danego...

Czytaj dalej >