Trwa ładowanie proszę czekać ...
Resort gospodarki dąży do wprowadzenia nowego Prawa działalności gospodarczej, które w założeniu ma być bardziej przyjazne dla przedsiębiorców niż dotychczas obowiązujące przepisy...
Nowe Prawo działalności gospodarczej ma szansę wejść w życie z początkiem 2016 roku. Komitet Rady Ministrów ma za zadanie zapoznać się z projektem ustawy, nad którą następnie odbędzie...
W wyjątkowej sytuacji przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością nałożenia na niego przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – stanie się tak na mocy ustawy o...
Działalność gospodarcza w polskim prawie została zdefiniowana jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze...
29 sierpnia 2012 roku swoją działalność w Kopenhadze rozpoczęła Polsko-Duńska Izba Gospodarcza. Jej inauguracją stała się konferencja „Poland: A European Powerhouse” ("Polska...